Inicio de Fase 09/01/2023 - Fin de Fase 05/03/2023
Grupo AGrupo B
Grupo CGrupo D